Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2248(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0016/2017

Forhandlinger :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0040

Protokol
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg

18. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 - Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 [2016/2306(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 [2016/2307(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Yana Toom (A8-0037/2017)

Betænkning om den årlige rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 [2016/2248(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom ogAntonio López-Istúriz White forelagde betænkningerne.

Indlæg af Jean-Paul Denanot (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Talere: Ian Borg (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Krzysztof Hetman (ordfører for udtalelse fra REGI), Julie Ward (ordfører for udtalelse fra CULT), Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, Pedro Silva Pereira for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová og Verónica Lope Fontagné.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Marco Valli.

Talere: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark og Yana Toom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 15.2.2017, punkt 7.12 i protokollen af 15.2.2017 og punkt 7.13 i protokollen af 15.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik