Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2248(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0016/2017

Arutelud :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0040

Protokoll
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg

18. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames(arutelu)
CRE

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2016/2306(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2016/2307(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Yana Toom (A8-0037/2017)

Raport, mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames [2016/2248(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom jaAntonio López-Istúriz White tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Jean-Paul Denanot (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Krzysztof Hetman (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Julie Ward (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Sofia Ribeiro fraktsiooni PPE nimel, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja Verónica Lope Fontagné.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Marco Valli.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark ja Yana Toom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2017 protokollipunkt 7.1115.2.2017 protokollipunkt 7.12 ja 15.2.2017 protokollipunkt 7.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika