Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2248(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0016/2017

Keskustelut :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0040

Pöytäkirja
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - Strasbourg

18. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017(keskustelu)
CRE

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2017 [2016/2306(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2016/2307(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Yana Toom (A8-0037/2017)

Mietintö vuosikertomuksesta sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 [2016/2248(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom jaAntonio López-Istúriz White esittelivät mietinnöt.

Jean-Paul Denanot (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Marco Valli.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark ja Yana Toom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.11, istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.12 ja istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö