Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2248(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0016/2017

Debatai :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0040

Protokolas
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras

18. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą(diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2017 m. metinė augimo apžvalga [2016/2306(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2016/2307(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A8-0037/2017).

Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą [2016/2248(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

Gunnar Hökmark, Yana Toom irAntonio López-Istúriz White pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Jean-Paul Denanot (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Krzysztof Hetman (REGI komiteto nuomonės referentas), Julie Ward (CULT komiteto nuomonės referentė), Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Pedro Silva Pereira S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Marco Valli.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark ir Yana Toom (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.11 punktas, 2017 02 15 protokolo 7.12 punktas ir 2017 02 15 protokolo 7.13 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika