Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз - Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон - Бюджетен капацитет за еврозоната (разискване)
 4.Тържествено заседание - Австрия
 5.Искане за защита на имунитет
 6.Съобщение на председателството
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция) (гласуване)
  
8.3.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (гласуване)
  
8.5.Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения * (гласуване)
  
8.6.Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие (гласуване)
  
8.9.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)
  
8.10.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (гласуване)
  
8.11.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции (разискване)
 13.Влошаване на положението в Източна Украйна (разискване)
 14.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 15.Положението в Западния бряг и в заселническите селища (разискване)
 16.Доклад относно Албания за 2016 г. (разискване)
 17.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (разискване)
 18.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. - Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (разискване)
 19.Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (184 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (1904 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (37 kb) Резултати от поименно гласуване (97 kb) 
 
Протокол (274 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (540 kb) Резултати от поименно гласуване (1454 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност