Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie – Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy – Rozpočtová kapacita pro eurozónu (rozprava)
 4.Slavnostní zasedání – Rakousko
 5.Žádost o ochranu imunity
 6.Sdělení předsednictví
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Hlasování
  
8.1.Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení) (hlasování)
  
8.3.Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (hlasování)
  
8.5.Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody * (hlasování)
  
8.6.Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod – Nizozemsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (hlasování)
  
8.9.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (hlasování)
  
8.10.Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (hlasování)
  
8.11.Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
 13.Zhoršení situace na východní Ukrajině (rozprava)
 14.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 15.Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování (rozprava)
 16.Zpráva o Albánii za rok 2016 (rozprava)
 17.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (rozprava)
 18.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (rozprava)
 19.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (165 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1904 kb) 
 
Zápis (77 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (32 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (98 kb) 
 
Zápis (248 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (532 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1509 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí