Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 14. februar 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur - Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale - Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (forhandling)
 4.Højtideligt møde - Østrig
 5.Anmodning om beskyttelse af immunitet
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Afstemningstid
  
8.1.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne (beslutning) (afstemning)
  
8.3.Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (afstemning)
  
8.5.Liste over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler * (afstemning)
  
8.6.At underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.7.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - Nederlandene (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.8.Revision af den europæiske konsensus om udvikling (afstemning)
  
8.9.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)
  
8.10.Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning (afstemning)
  
8.11.EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Status over den anden gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 13.Forværring af situationen det østlige Ukraine (forhandling)
 14.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 15.Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser (forhandling)
 16.2016-rapport om Albanien (forhandling)
 17.2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 18.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 - Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (forhandling)
 19.Bankunionen - Årsberetning 2016 (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (158 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1904 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (108 kb) 
 
Protokol (252 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (514 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1351 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik