Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas - Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu - Eurozonas budžeta kapacitāte (debates)
 4.Svinīgā sēde - Austrija
 5.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 6.Sēdes vadītāja paziņojums
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  8.1.ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  8.3.Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (balsošana)
  8.5.To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus * (balsošana)
  8.6.Kontroles pasākumi jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Nīderlandes pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.8.Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (balsošana)
  8.9.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)
  8.10.Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (balsošana)
  8.11.Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrās pārskatīšanas norise (debates)
 13.Stāvokļa pasliktināšanās Ukrainas austrumos (debates)
 14.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 15.Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs (debates)
 16.2016. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 17.2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 18.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (debates)
 19.Banku savienība — 2016. gada ziņojums (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (167 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)
 
Protokols (76 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (32 kb)  Balsojumi pēc saraksta (103 kb)
 
Protokols (250 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (521 kb)  Balsojumi pēc saraksta (1446 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika