Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie - Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon - Begrotingscapaciteit voor de eurozone (debat)
 4.Plechtige vergadering - Oostenrijk
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Stemmingen
  
8.1.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden (resolutie) (stemming)
  
8.3.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (stemming)
  
8.5.Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten sluit * (stemming)
  
8.6.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (stemming)
  
8.9.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (stemming)
  
8.10.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (stemming)
  
8.11.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 13.Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (debat)
 14.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 15.Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen (debat)
 16.Verslag 2016 over Albanië (debat)
 17.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 18.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (debat)
 19.De bankenunie - jaarverslag 2016 (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (165 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1904 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (34 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (95 kb) 
 
Notulen (251 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (516 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1436 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid