Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej - Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony - Mechanizm zdolności fiskalnej dla strefy euro (debata)
 4.Uroczyste posiedzenie - Austria
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Głosowanie
  
8.1.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (rezolucja) (głosowanie)
  
8.3.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (głosowanie)
  
8.5.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * (głosowanie)
  
8.6.Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail – Niderlandy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (głosowanie)
  
8.9.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)
  
8.10.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (głosowanie)
  
8.11.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 13.Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (debata)
 14.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 15.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w szczególności sprawa osiedli żydowskich (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (debata)
 17.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 18.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (debata)
 19.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (161 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1904 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Wyniki głosowań imiennych (99 kb) 
 
Protokół (253 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (513 kb) Wyniki głosowań imiennych (1373 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności