Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie - Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy - Rozpočtová kapacita pre eurozónu (rozprava)
 4.Slávnostná schôdza - Rakúsko
 5.Žiadosť o ochranu imunity
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Hlasovanie
  
8.1.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie) (hlasovanie)
  
8.3.Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (hlasovanie)
  
8.5.Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody * (hlasovanie)
  
8.6.Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa mobilizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (hlasovanie)
  
8.9.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)
  
8.10.Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (hlasovanie)
  
8.11.Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 13.Zhoršenie situácie na východnej Ukrajine (rozprava)
 14.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 15.Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (rozprava)
 16.Správa o Albánsku za rok 2016 (rozprava)
 17.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (rozprava)
 18.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 - Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (rozprava)
 19.Banková únia – výročná správa za rok 2016 (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1904 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (32 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (100 kb) 
 
Zápisnica (252 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (515 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1376 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia