Indiċi 
Minuti
PDF 254kWORD 77k
It-Tlieta, 14 ta' Frar 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea - It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona - Kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro (dibattitu)
 4.Seduta solenni - Awstrija
 5.Talba għall-ħarsien tal-immunità
 6.Avviż mill-Presidenza
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Gżejjer Cook *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Gżejjer Cook (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.3.Kontroll tar-Reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (votazzjoni)
  
8.5.Lista ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet * (votazzjoni)
  
8.6.Is-soġġettar tas-sustanza psikoattiva ġdida metil-2- [[1- (ċikloħeksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - In-Netherlands (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
8.9.Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE (votazzjoni)
  
8.10.Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika (votazzjoni)
  
8.11.Prijoritajiet għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 13.Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Ukrajna (dibattitu)
 14.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, b'mod partikolari l-insedjamenti (dibattitu)
 16.Rapport dwar l-Albanija 2016 (dibattitu)
 17.Rapport dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 2016 (dibattitu)
 18.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 - Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (dibattitu)
 19.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Il-kumitati parlamentari ressqu r-rapporti segwenti:

- Rapport dwar il-kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro (2015/2344(INI)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteurs: Reimer Böge, Pervenche Berès (A8-0038/2017)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (2016/2306(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)


3. Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea - It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona - Kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro (dibattitu)

Rapport dwar evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea [2014/2248(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Rapport dwar it-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona [2014/2249(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Mercedes Bresso u Elmar Brok (A8-0386/2016)

Rapport dwar il-kapaċità baġitarja taż-żona tal-euro [2015/2344(INI)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Reimer Böge u Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge u Pervenche Berès ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Paulo Rangel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO).

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Petri Sarvamaa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Jean Arthuis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Zigmantas Balčytis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Neoklis Sylikiotis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Marco Valli, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Marco Zanni, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas u Sander Loones.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Pavel Telička, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil dan tal-aħħar (il-President ikkonstata li din ma kinitx mistoqsija "karta blu"), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber u Milan Zver.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand u Zoltán Balczó.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge u Pervenche Berès.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti ta' 16.2.2017, punt 6.7 tal-Minuti ta' 16.2.2017 u punt 6.8 tal-Minuti ta' 16.2.2017.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


4. Seduta solenni - Awstrija

Minn 12.00 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Alexander Van der Bellen, President tar-Repubblika tal-Awstrija.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Daniel Caspary, biex jitlob, bi qbil mal-Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura, li l-President iressaq, mingħajr dewmien, quddiem il-Konferenza tal-Presidenti mistoqsija bi tweġiba orali O-000003/2017 dwar “It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub” (il-President wieġeb li l-kwistjoni se tiġi rriferuta lill-Bureau) u Ana Gomes dwar l-indipendenza editorjali ta' Euronews (il-President intrabat li jgħaddi l-kwistjoni lill-Uffiċċju tal-President tal-Parlament).


5. Talba għall-ħarsien tal-immunità

Stanislav Polčák ressaq talba għall-ħarsien tal-privileġġi u immunitajiet tiegħu fl-ambitu ta' proċedura amministrattiva mressqa kontrih mis-servizz ta' Trasport tal-Kunsill Muniċipali ta' Jihlava.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


6. Avviż mill-Presidenza

Il-President fakkar li fil-15 ta' Diċembru 2016, il-President kien impona piena fuq Udo Voigt wara n-nuqqas ta' rispett tiegħu lejn l-obbligi ta' dikjarazzjoni stabbiliti fil-Kodiċi ta' Mġiba u l-miżuri ta' implimentazzjoni għalih. Fis-27 ta' Diċembru 2016 Udo Voigt kien appella kontra din id-deċiżjoni. It-Tnejn 16 ta' Jannar 2017, il-Bureau eżamina l-appell ta' Udo Voigt u kkonferma d-deċiżjoni msemmija bl-unanimità tal-membri tiegħu. Il-piena tikkonsisti fi twissija.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Gruppi S&D u ECR it-talbiet għal ħatriet li ġejjin:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: Hugues Bayet minflok Siôn Simon

Kumitat ENVI: Arne Gericke minflok Rikke Karlsson

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Rikke Karlsson minflok Arne Gericke

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Gżejjer Cook *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu [2016/0077(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0010/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0019)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

João Ferreira, qabel il-votazzjoni.


8.2. Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Gżejjer Cook (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu [2016/2230(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0015/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0020)


8.3. Kontroll tar-Reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontroll tar-Reġistru u kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni [2015/2319(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0002/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0021)


8.4. Ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE [2016/2055(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0004/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0022)


8.5. Lista ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2009/935/ĠAI fir-rigward tal-lista ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet [15778/2016 - C8-0007/2017 - 2016/0823(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0023)


8.6. Is-soġġettar tas-sustanza psikoattiva ġdida metil-2- [[1- (ċikloħeksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar is-soġġettar tas-sustanza psikoattiva ġdida metil-2-[[1-(ċikloħeksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) għal miżuri ta' kontroll [12356/2016 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0024)


8.7. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail - In-Netherlands (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (wara applikazzjoni min-Netherlands - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) [COM(2016)0742 - C8-0018/2017 - 2017/2014(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0025)


8.8. Reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp [2016/2094(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Bogdan Brunon Wenta u Norbert Neuser (A8-0020/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0026)

Interventi
Norbert Neuser ressaq żewġ emendi orali għall-paragrafi 5 u 79, li ġew aċċettati.


8.9. Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-UE [2016/2100(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0001/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0027)


8.10. Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika (votazzjoni)

Rapport dwar il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-saħħa mentali u r-riċerka klinika [2016/2096(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0028)

Interventi

Beatriz Becerra Basterrechea, qabel il-votazzjoni.


8.11. Prijoritajiet għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (votazzjoni)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa [2017/2001(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Constance Le Grip u Maria Arena (A8-0018/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0029)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Dennis de Jong A8-0002/2017
Tomáš Zdechovský

Rapport Dennis de Jong A8-0004/2017
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Tomáš Zdechovský, Marian Harkin, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u Molly Scott Cato

Rapport Tibor Szanyi – A8-0001/2017
Biljana Borzan, Danuta Jazłowiecka, Krisztina Morvai u Michela Giuffrida

Rapport Beatriz Becerra Basterrechea A8-0380/2016
Urszula Krupa, Rosa D'Amato, Biljana Borzan, Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák u Branislav Škripek

Rapport Constance Le Grip u Maria Arena A8-0018/2017
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska u Marek Jurek.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Ana Gomes infurmat bil-miktub li ma xtaqitx tipparteċipa fil-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet dwar ir-rapport Lorenzo Fontana A8-0024/2017.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.30. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (2017/2529(RSP))

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manolis Kefalogiannis f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Burkhard Balz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis u mbagħad irrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Lucke, Pervenche Berès li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Lucke, Ernest Urtasun li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Rosa D'Amato, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stelios Kouloglou, Roberto Gualtieri u Sofia Sakorafa.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Beatrix von Storch, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Nicolas Bay, Isabelle Thomas, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Luc Schaffhauser, Nikos Androulakis, Agnes Jongerius, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sofia Sakorafa, Miltiadis Kyrkos, Pedro Silva Pereira u Costas Mavrides.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Peter van Dalen, Kostas Chrysogonos, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes u Takis Hadjigeorgiou.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Ukrajna (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Ukrajna (2017/2562(RSP))

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rebecca Harms, David McAllister, Knut Fleckenstein, Charles Tannock u Kaja Kallas.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Takis Hadjigeorgiou, Bronis Ropė, Jacek Saryusz-Wolski, Tonino Picula, Roberts Zīle, Dariusz Rosati, Tibor Szanyi, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Zigmantas Balčytis, Michael Gahler, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Anna Maria Corazza Bildt, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Ramón Luis Valcárcel Siso.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Marju Lauristin, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Javier Couso Permuy u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Ian Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifiki (P7_TA(2014)0443(COR01), P7_TA(2014)0386(COR01) u P8_TA(2016)0508(COR01)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 6 tal-Minuti ta' 13.2.2017).

Peress li saritx talba minn grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx biex titressaq għall-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati.


15. Sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, b'mod partikolari l-insedjamenti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, b'mod partikolari l-insedjamenti (2017/2527(RSP))

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, James Carver, dwar l-affermazzjonijiet ta' Konstantinos Papadakis (il-President għarrfet li l-Bureau se jkun informat b'dan), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Pascal Durand, Petr Mach, Marie-Christine Arnautu, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Marita Ulvskog u Anders Primdahl Vistisen.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Pavel Telička, James Carver, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Maria Arena, Eugen Freund u Brando Benifei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Pavel Svoboda, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Diane Dodds, Elisabetta Gardini, Nicola Caputo, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Julie Ward u Javi López.

Intervent ta': Ian Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Rapport dwar l-Albanija 2016 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport dwar l-Albanija 2016 [2016/2312(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

Knut Fleckenstein ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Eleni Theocharous f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Andrey Kovatchev, Elly Schlein, Monica Macovei, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, David-Maria Sassoli, Angel Dzhambazki, Tunne Kelam u Notis Marias.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Johannes Hahn, Ian Borg u Knut Fleckenstein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


17. Rapport dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 2016 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina [2016/2313(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

Cristian Dan Preda ppreżenta r-rapport.

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Demetris Papadakis f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Edouard Ferrand, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dubravka Šuica, László Tőkés, Julie Ward, Željana Zovko u Marijana Petir.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák u Csaba Sógor.

Interventi ta': Johannes Hahn u Ian Borg.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Intervent ta': Cristian Dan Preda.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


18. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 - Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (dibattitu)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2306(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 [2016/2307(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 [2016/2248(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

Gunnar Hökmark, Yana Toom u Antonio López-Istúriz White ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Jean-Paul Denanot (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Krzysztof Hetman (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Julie Ward (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Sofia Ribeiro f'isem il-Grupp PPE, Pedro Silva Pereira f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, Burkhard Balz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marco Valli, Maria Arena, Zbigniew Kuźmiuk, Enrique Calvet Chambon, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Sergio Gaetano Cofferati, Dita Charanzová, Pervenche Berès, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gutiérrez Prieto, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Gabriel Mato, Georgi Pirinski, Anne Sander, Neena Gill, Ildikó Gáll-Pelcz, Brando Benifei, Romana Tomc, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová u Verónica Lope Fontagné.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias u Marco Valli.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Ian Borg, Gunnar Hökmark u Yana Toom, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 15.2.2017, punt 7.12 tal-Minuti ta' 15.2.2017 u punt 7.13 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


19. Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 (dibattitu)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2016 [2016/2247(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

Danuta Maria Hübner ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Mady Delvaux f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marco Valli, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg u Jonás Fernández.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Notis Marias.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Danuta Maria Hübner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.14 tal-Minuti ta' 15.2.2017.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 598.638/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Avviż legali - Politika tal-privatezza