Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0114(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0382/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0382/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.4
CRE 15/02/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0032

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

7.4. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας *** (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Helmut Scholz (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0032)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου