Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0383/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0383/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

7.5. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (Ψήφισμα)(ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου [2016/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0033)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου