Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0003/2017

Ingivna texter :

A8-0003/2017

Debatter :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Röstförklaringar
PV 06/02/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

7.7. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2017)0035)

Talare: Ian Duncan (föredragande) begärde efter omröstningen att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.


Parlamentet godkände detta förslag genom elektronisk omröstning
(408 röster för, 237 röster emot, 36 nedlagda röster). Ärendet betraktades således som återförvisat till det ansvariga utskottet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy