Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0030)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.2. Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada(afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen:Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (2017/2525(RSP))

Forslag til beslutning B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 og B8-0146/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0141/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0142/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0143/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0144/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0145/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0146/2017

Forkastet


7.3. Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0031)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.4. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet *** (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Helmut Scholz (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget (P8_TA(2017)0032)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (beslutning)(afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden [2016/2231(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0033)


7.6. Aftale om handel med civile luftfartøjer (bilaget om produktdækning) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0034)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.7. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2017)0035)

Indlæg afIan Duncan (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.


Parlamentet godkendte forslaget ved
VE (408 for, 237 imod, 36 hverken/eller). Sagen betragtedes dermed som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.8. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater(afstemning)

Forslag til beslutning B8-0139/2017, B8-0147/2017 og B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0139/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0147/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0148/2017

Forkastet

Indlæg

Anneliese Dodds, inden afstemningen, og Markus Ferber.


7.9. 2016-rapport om Albanien(afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Albanien [2016/2312(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0036)


7.10. 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina(afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina [2016/2313(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0037)


7.11. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017(afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 [2016/2306(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0038)


7.12. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017(afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 [2016/2307(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0039)


7.13. Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017(afstemning)

Betænkning om den årlige rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 [2016/2248(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0040)


7.14. Bankunionen - Årsberetning 2016(afstemning)

Betænkning om bankunionen - Årsberetning 2016 [2016/2247(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologiske lavrisikopesticider(afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000147/2016) af Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi og Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, for ENVI, til Kommissionen: Biologiske lavrisikopesticider (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Forslag til beslutning B8-0140/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0042)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik