Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 15. veljače 2017. - Strasbourg

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum između EU-a i Kanade *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0030)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.2. Sklapanje sporazuma CETA između EU-a i Kanade (glasovanje)

Izjava Komisije: Sklapanje sporazuma CETA između EU-a i Kanade (2017/2525(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 i B8-0146/2017

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0141/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0142/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0143/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0144/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0145/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0146/2017

Odbijeno


7.3. Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Kanade *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0031)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.4. Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Mongolije *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Helmut Scholz (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen (P8_TA(2017)0032)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.5. Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Mongolije (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane [2016/2231(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0033)


7.6. Sporazum o trgovini civilnim zrakoplovima (prilog o opsegu proizvoda) *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0034)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


7.7. Troškovno učinkovito smanjenje emisija i ulaganja za niske emisije ugljika ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2017)0035)

Govorio je Ian Duncan (izvjestitelj), nakon glasovanja, kako bi zatražio vraćanje predmeta nadležnom odboru na međuinstitucionalne pregovore, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika.


Elektroničkim glasovanjem
(408 za, 237 protiv, 36 suzdržanih) Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se stoga upućuje nadležnom odboru.


7.8. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Regulatorni tehnički zahtjevi za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0139/2017, B8-0147/2017 i B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0139/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0147/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0148/2017

Odbijeno

Govorili su:

Anneliese Dodds, prije glasovanja, i Markus Ferber.


7.9. Izvješće o Albaniji za 2016. (glasovanje)

Izvješće o izvješću Komisije o Albaniji za 2016. [2016/2312(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0036)


7.10. Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2016. (glasovanje)

Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. [2016/2313(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0037)


7.11. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2017. (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2017. [2016/2306(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0038)


7.12. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2017. (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2017. [2016/2307(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0039)


7.13. Upravljanje jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017. [2016/2248(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0040)


7.14. Bankovna unija – godišnje izvješće za 2016. (glasovanje)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2016. [2016/2247(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biološki pesticidi niskog rizika (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000147/2016) koje su postavili Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Biološki pesticidi niskog rizika (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Prijedlog rezolucije B8-0140/2017

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0042)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti