Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0030).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.2. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas:ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (2017/2525(RSP)).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 ir B8-0146/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0141/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0142/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0143/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0144/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0145/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0146/2017

Atmesta.


7.3. ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0028/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0031).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.4. ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0382/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Helmut Scholz (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta (P8_TA(2017)0032).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto [2016/2231(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0383/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0033).


7.6. Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos priedas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0034).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.7. Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ian Duncan (A8-0003/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2017)0035).

Kalbėjo Ian Duncan (pranešėjas) (įvykus balsavimui), jis paprašė, kad klausimas būtų grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalyje.


Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (408 balsavo už, 237 – prieš, 36 susilaikė) pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymui skirti techniniai reguliavimo standartai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0139/2017, B8-0147/2017 ir B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0139/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0147/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0148/2017

Atmesta.

Kalbėjo:

Anneliese Dodds (dar neprasidėjus balsavimui) ir Markus Ferber.


7.9. 2016 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos [2016/2312(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0036).


7.10. 2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2016/2313(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0037).


7.11. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2017 m. metinė augimo apžvalga [2016/2306(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0038).


7.12. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2016/2307(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A8-0037/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0039).


7.13. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą [2016/2248(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0040).


7.14. Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas „Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita“ [2016/2247(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0041).


7.15. Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000147/2016) kurį pateikė Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ir Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Biologinės kilmės nelabai pavojingi pesticidai (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0140/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0042).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinis pranešimas - Privatumo politika