Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2017)0030)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.2. Încheierea CETA UE-Canada (vot)

Declarație a Comisiei:Încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 și B8-0146/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0141/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0142/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0143/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0144/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0145/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0146/2017

Respins


7.3. Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2017)0031)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Helmut Scholz (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat (P8_TA(2017)0032)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.5. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte [2016/2231(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0033)


7.6. Acordul privind comerțul cu aeronave civile (anexa privind produsele vizate) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2017)0034)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.7. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0035)

A intervenit Ian Duncan (raportor), după vot, care a solicitat ca această chestiune să fie retransmisă comisiei competente pentru a face obiectul unor negocieri interinstituționale, conform articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


Parlamentul a aprobat propunerea prin vot electronic
(408 voturi pentru, 237 voturi împotrivă, 36 de abțineri). Chestiunea urmează deci a fi retransmisă comisiei competente.


7.8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0139/2017, B8-0147/2017 și B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0139/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0147/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0148/2017

Respins

Intervenții

Anneliese Dodds, înainte de vot, și Markus Ferber.


7.9. Raportul privind Albania pe 2016 (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016 [2016/2312(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0036)


7.10. Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 [2016/2313(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0037)


7.11. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2306(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0038)


7.12. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2307(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0039)


7.13. Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (vot)

Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 [2016/2248(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0040)


7.14. Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (vot)

Raport referitor la uniunea bancară - raportul anual pe 2016 [2016/2247(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0041)


7.15. Pesticidele biologice cu risc redus (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000147/2016) adresată de Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi și Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Pesticide biologice cu risc redus (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Propunere de rezoluție B8-0140/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0042)

         A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
            Vicepreședinte

Notă juridică - Politica de confidențialitate