Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2017 - Strasbourg

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0030)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.2. Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (glasovanje)

Izjava Komisije:Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (2017/2525(RSP))

predlogi resolucij B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 in B8-0146/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0141/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0142/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0143/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0144/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0145/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0146/2017

Zavrnjeno


7.3. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0031)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.4. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Helmut Scholz (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto (P8_TA(2017)0032)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani [2016/2231(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0033)


7.6. Sporazum o trgovini na področju civilnega letalstva (Priloga o zajetih proizvodih) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2015) o spremembi Priloge k Sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0034)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.7. Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2017)0035)

Govoril je Ian Duncan (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se vprašanje posreduje pristojnemu odboru ob koncu medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 59(4) Poslovnika.


Z EG
(408 za, 237 proti, 36 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo. Vprašanje je torej posredovano pristojnemu odboru.


7.8. Ugovor v skladu s členom 105(3) Poslovnika: regulativni tehnični standardi za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0139/2017, B8-0147/2017 in B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0139/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0147/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0148/2017

Zavrnjeno

Govori

Anneliese Dodds, pred glasovanjem, in Markus Ferber.


7.9. Poročilo o Albaniji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016 [2016/2312(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0036)


7.10. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016 [2016/2313(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0037)


7.11. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 [2016/2306(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0038)


7.12. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 [2016/2307(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Yana Toom (A8-0037/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0039)


7.13. Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 [2016/2248(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0040)


7.14. Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2016 [2016/2247(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000147/2016) ki ga je postavil Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi in Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Predlog resolucije B8-0140/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0042)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov