Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2017 - Strasbourg

8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor in Janusz Korwin-Mikke

Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias in Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik in Nathan Gill

Poročilo: Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke in Eleonora Evi

Poročilo: Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Poročilo: Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Poročilo: Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka in Andrejs Mamikins

Poročilo: Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biološki pesticidi z majhnim tveganjem - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov