Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0281(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0228/2016

Předložené texty :

A8-0228/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Hlasování :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0046

Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk

11. Boj proti terorismu ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier uvedla zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Caterina Chinnici za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Csaba Sógor, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini k průběhu rozpravy, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias a Ilhan Kyuchyuk.

Vystoupili: Julian King a Monika Hohlmeier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.2.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí