Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0228/2016

Indgivne tekster :

A8-0228/2016

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0046

Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

11. Bekæmpelse af terrorisme ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Csaba Sógor, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, om afviklingen af forhandlingen, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias og Ilhan Kyuchyuk.

Talere: Julian King og Monika Hohlmeier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik