Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0281(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0228/2016

Esitatud tekstid :

A8-0228/2016

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Hääletused :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0046

Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg

11. Terrorismivastane võitlus ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Csaba Sógor, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini arutelu kulgemise kohta, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias ja Ilhan Kyuchyuk.

Sõna võtsid Julian King ja Monika Hohlmeier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika