Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0281(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0228/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0228/2016

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0046

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

11. Terrorismin torjunta ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Csaba Sógor, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini keskustelun kulusta, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Hohlmeier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö