Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0281(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0228/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0228/2016

Viták :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Szavazatok :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0046

Jegyzőkönyv
2017. február 15., Szerda - Strasbourg

11. Terrorizmus elleni küzdelem ***I (vita)
CRE

Jelentés a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Csaba Sógor, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, a vita lebonyolításáról, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias és Ilhan Kyuchyuk.

Felszólal: Julian King és Monika Hohlmeier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat