Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0281(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0228/2016

Pateikti tekstai :

A8-0228/2016

Debatai :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Balsavimas :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0046

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras

11. Kova su terorizmu ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

Monika Hohlmeier pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Csaba Sógor), Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Diane Dodds), Jan Philipp Albrecht (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Monika Hohlmeier), Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel (nesutiko, kad Georgios Epitideios pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Alessandra Mussolini dėl diskusijų eigos, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias ir Ilhan Kyuchyuk.

Kalbėjo: Julian King ir Monika Hohlmeier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.4 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika