Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0281(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0228/2016

Ingediende teksten :

A8-0228/2016

Debatten :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Stemmingen :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0046

Notulen
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg

11. Terrorismebestrijding ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Csaba Sógor, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, over het verloop van het debat, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias en Ilhan Kyuchyuk.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Monika Hohlmeier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid