Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0281(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0228/2016

Teksty złożone :

A8-0228/2016

Debaty :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Głosowanie :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0046

Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg

11. Zwalczanie terroryzmu ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Csabę Sógora, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Monikę Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Alessandra Mussolini, w sprawie przebiegu debaty, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrali: Julian King i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.2.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności