Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0228/2016

Texte depuse :

A8-0228/2016

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Voturi :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0046

Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg

11. Combaterea terorismului ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Csaba Sógor, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias și Ilhan Kyuchyuk.

Au intervenit: Julian King și Monika Hohlmeier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 16.2.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate