Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0281(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0228/2016

Predkladané texty :

A8-0228/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0046

Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg

11. Boj proti terorizmu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csaba Sógor, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, k priebehu rozpravy, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias a Ilhan Kyuchyuk.

V rozprave vystúpili: Julian King a Monika Hohlmeier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 16.2.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia