Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0307(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0218/2016

Indgivne tekster :

A8-0218/2016

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0047

Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

12. Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Marielle de Sarnez (ordfører for udtalelse fra AFET), Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Roberta Metsola, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes og Georgios Epitideios.

Indlæg af Julian King.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 16.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik