Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0307(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0218/2016

Esitatud tekstid :

A8-0218/2016

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Hääletused :

PV 16/02/2017 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0047

Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg

12. Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marielle de Sarnez (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Julian King.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika