Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0307(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0218/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0218/2016

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0047

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

12. Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marielle de Sarnez (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Roberta Metsola, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Julian King käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö