Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0307(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0218/2016

Ingivna texter :

A8-0218/2016

Debatter :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0047

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

12. Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Marielle de Sarnez (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Barbara Kudrycka för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Georgios Epitideios.

Talare: Julian King.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy