Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

13. Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten (2017/2504(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Julian King og Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik