Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg

13. Õiguskaitsealane teabevahetus ELis ja Lissaboni lepingu eelsete õigusaktide asendamine(arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õiguskaitsealane teabevahetus ELis ja Lissaboni lepingu eelsete õigusaktide asendamine (2017/2504(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Julian King (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Julian King ja Ian Borg.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika