Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

13. Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (2017/2504(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
Bogusław LIBERADZKI
varapuhemies

Julian King (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Julian King ja Ian Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö