Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. február 15., Szerda - Strasbourg

13. Bűnüldözési információk uniós megosztása és a Lisszaboni Szerződés előtti eszközök felváltása (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Bűnüldözési információk uniós megosztása és a Lisszaboni Szerződés előtti eszközök felváltása (2017/2504(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI
alelnök

Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Julian King és Ian Borg.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat