Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras

13. ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (2017/2504(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Julian King ir Ian Borg.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika