Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. februāris - Strasbūra

13. ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa un pirms Lisabonas līguma pieņemšanas izveidotu instrumentu aizstāšana (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa un pirms Lisabonas līguma pieņemšanas izveidotu instrumentu aizstāšana (2017/2504(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Julian King un Ian Borg.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika