Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg

13. Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (2017/2504(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Julian King (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid