Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg

13. Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (2017/2504(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Julian King (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Julian King i Ian Borg.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności