Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg

13. Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (2017/2504(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI

Vicepreședinte

Julian King (membru al Comisiei) a făcut declarația

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Julian King și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate