Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2103(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0005/2017

Внесени текстове :

A8-0005/2017

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0051

Протокол
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург

14. Гражданскоправни норми за роботиката(разискване)
CRE

Доклад с препоръки към Комисията относно гражданскоправните норми за роботиката [2015/2103(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux представи доклада.

Изказаха се: Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE) и Georg Mayer (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Ádám Kósa (докладчик по становището на комисията EMPL), Kaja Kallas (докладчик по становището на комисията ITRE), Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI), Therese Comodini Cachia, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu и Arne Gericke.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
заместник-председател

Изказаха се: Evelyn Regner за да зададе въпрос „синя карта“ на Arne Gericke, който отговори, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner и Guillaume Balas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman и Julie Ward.

Изказаха се: Carlos Moedas и Mady Delvaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 16.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност