Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2103(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0005/2017

Indgivne tekster :

A8-0005/2017

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0051

Protokol
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg

14. Civilretlige bestemmelser om robotteknologi(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi [2015/2103(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux forelagde betænkningen.

Talere: Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE) og Georg Mayer (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Ádám Kósa (ordfører for udtalelse fra EMPL), Kaja Kallas (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Therese Comodini Cachia for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda, Victor Negrescu og Arne Gericke.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Evelyn Regner for at stille et blåt kort-spørgsmål til Arne Gericke som besvarede det, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner og Guillaume Balas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman og Julie Ward.

Talere: Carlos Moedas og Mady Delvaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 16.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik