Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2103(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0005/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0005/2017

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0051

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg

14. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä [2015/2103(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Georg Mayer (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ádám Kósa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kaja Kallas (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, Victor Negrescu ja Arne Gericke.

Puhetta johti
Evelyne GEBHARDT
varapuhemies

Puheenvuorot: Evelyn Regner, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Arne Gericke vastasi, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner ja Guillaume Balas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Mady Delvaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö