Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2103(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0005/2017

Ingediende teksten :

A8-0005/2017

Debatten :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Stemmingen :

PV 16/02/2017 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0051

Notulen
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg

14. Civielrechtelijke bepalingen over robotica (debat)
CRE

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica [2015/2103(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE) en Georg Mayer (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Kaja Kallas (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Therese Comodini Cachia, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Pavel Svoboda, Victor Negrescu en Arne Gericke.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Arne Gericke die hierop ingaat, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner en Guillaume Balas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Mady Delvaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 16.2.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid