Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2103(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0005/2017

Ingivna texter :

A8-0005/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 14
CRE 15/02/2017 - 14

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0051

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

14. Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik [2015/2103(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE) och Georg Mayer (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kaja Kallas (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Therese Comodini Cachia för PPE-gruppen, Virginie Rozière för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Victor Negrescu och Arne Gericke.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Evelyn Regner ställde en fråga ("blått kort") till Arne Gericke som besvarade frågan, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner och Guillaume Balas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman och Julie Ward.

Talare: Carlos Moedas och Mady Delvaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy