Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000152/2016

Předložené texty :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.7

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk

15. Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného(rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2016), kterou pokládají Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin Komisi: Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Claudia Schmidt za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Georg Mayer za skupinu ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Michael Cramer a Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke a Izaskun Bilbao Barandica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé březnové dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí